Over Ons

Willem de Wit - oprichter en directeur
EVelien de Wit - mede oprichtster

Ons verhaal

Hallo, jij staat dus op het punt af te rekenen met een ongezonde manier van leven! Geweldig! Wij willen je graag ondersteunen met het door ons ontwikkelde VanBitterNaarZoet Leefstijltraject.

Wij zijn Willem en Evelien de Wit.

De gedachten over wat nu vorm heeft gekregen binnen VanBitterNaarZoet, gaan al vele jaren terug. 

Het begon bij de groei die wij in geloof mochten doormaken. In de vele gesprekken met mede gelovigen kwam vaak naar voren, dat onderwijs heel belangrijk is. Echter is de zondagse preek niet voldoende. Er is behoefte om het onderwijs ook praktisch te maken en dat kan alleen als ook de handvatten worden aangereikt om het geleerde om te zetten in dagelijks handelen.

Toen begon de gedachte om dat praktische onderwijs gestalte te geven al vorm te krijgen. Alleen was de tijd daar nog niet rijp voor.

Natuurlijk bleven ook wij op onze levensweg niet gevrijwaard van ziekte en andere ongemakken. Wel heeft dat ertoe geleid, dat we steeds meer geïnteresseerd raakten in het thema “Goddelijke genezing.” 

Door ons te verdiepen in het thema “Goddelijke genezing” werd het ons duidelijk, dat er op gelovig gebed slechts 5% van de mensen waarmee of waarvoor werd gebeden, genezing vond.  

Gelukkig hoef je daaruit niet te concluderen, dat God niet zou willen of kunnen genezen. Integendeel het is Zijn ultieme wil dat wij niet ziek worden. 

Misschien moeten wij uit dat magere cijfer van 5% wel concluderen,

dat wij ziekte niet begrijpen!  

Dat wij ziekte niet begrijpen, is voor een belangrijk deel terug te voeren naar gebrekkig onderwijs binnen de kerken, aangaande hoe wij ziekten kunnen voorkomen. 

Wij denken nog te veel in termen van genezing. Maar het is niet de wil van God ons te genezen. 

Het is de volmaakte wil van God dat wij niet ziek worden. 

Wij zijn er van overtuigd, dat God ons in Zijn Woord een weg laat zien, die tot een gezond leven zal leiden, namelijk “Een meer dan voortreffelijke weg.

 

De kennis, de inzichten en onze ervaringen willen we niet alleen voor ons eigen welzijn gebruiken. We hebben het echt op ons hart om die rijkdom ook met jou te delen.

Ben jij er ook klaar voor om zicht te krijgen op hoe God jou bedoeld heeft?

Wij kunnen jou verzekeren, dat je door te leven in gehoorzaamheid aan God, deel zult krijgen aan die“Meer dan voortreffelijke weg”. Een weg waarop je, naarmate je jouw denken meer vernieuwd, deel zult krijgen aan de beloften die God ook voor jou apart heeft gezet.

Wij geloven in de kracht van samen.

Als jij er ook klaar voor bent, nodigen wij jou uit om te beginnen met het VanBitterNaarZoet Leefstijltraject. 

Scroll naar top