Werkwijze

Presentaties.

De presentaties kunnen over diverse onderwerpen gaan, maar zijn altijd gericht op het overdragen van kennis die bijdraagt aan bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid in gezonde manier van leven.

De presentaties zijn een prima gelegenheid om kennis te maken met VanBitterNaarZoet, haar gedachtegoed en de workshops die worden verzorgt om jou te helpen een meer dan voortreffelijke weg te bewandelen.

De presentaties bestaan uit een luisterdeel en een interactief deel, waarin je de gelegenheid krijgt je vragen over het gepresenteerde onderdeel te stellen. Het geheel duurt ongeveer twee uur.  

Workshops

De workshops worden ingezet om overgedragen kennis om te zetten naar de praktijk van alledag. We kiezen ervoor om in kleine groepen, zeg tot maximaal 20 personen, te werken. We kunnen de workshops op verschillende locaties in het land geven. Natuurlijk kunt u ons als kerk, bijbelstudiegroep, thuiskring of andersoortige groep uitnodigen.  

Individuele coaching

De mogelijkheid bestaat dat je niet deel kunt/wilt nemen een één van de workshops, maar wel op weg geholpen wilt worden naar een gezonde manier van leven.

De coaching is erop gericht dat de eigen wil wordt gebruikt om God de eerste plaats in je leven te geven. Hij wil dat je leert in afhankelijkheid van Hem te leven. Dat betekent dat jij jouw wil ondergeschikt leert te maken aan Zijn wil. Als coach is het mijn verlangen je met respect te begeleiden naar een “meer dan voortreffelijke weg”. Dat is de weg waarop je deel zult krijgen aan de beloften die God ook voor jou apart heeft gezet. Daarbij is het niet mijn bedoeling jouw mijn overtuiging op te leggen. Uiteindelijk ben jij degene die de keuzes moet maken.