Diensten

Diensten.

Als onze gezondheid in het gedrang komt vestigen wij met elkaar onze hoop op de medische wetenschap.

Maar levert dat ook op wat je ervan verwacht?

In veel gevallen blijft genezing uit en komt de zorg niet verder dan het bestrijden van symptomen.

Hoog tijd om de focus te verleggen naar het voorkomen van ziekte!

Maar hoe voorkomen we  nu ziekte? Het begint met het inzicht dat je voor een gezond leven zelf verantwoording draagt. Want ja, onze gezondheid ligt voor een belangrijk deel in onze eigen handen. Maar waar halen we onze wijsheid vandaan? Gaan we, zoals gebruikelijk,  weer op zoek naar de nieuwste inzichten of grijpen we terug op oude en beproefde inzichten.  

Binnen VanBitterNaarZoet hebben we ons de vraag gesteld: “Wie weet eigenlijk wat goed is voor de mens?” Wij zijn ervan overtuigd dat God, onze Schepper daarop het antwoord heeft. Jij en ik zijn naar Zijn beeld geschapen en Hij wil dat het goed met ons gaat, zowel naar lichaam, ziel en geest. Ook deze belofte zal God inwilligen als wij ons houden aan Zijn voorwaarden.

Het is daarom onze verantwoordelijkheid hoe we werken aan de juiste balans tussen ons lichaam, onze ziel en onze geest. Dit christelijke mensbeeld ligt ten grondslag aan de diensten die door VanBitterNaarZoet worden aangeboden. Die diensten zullen je helpen de focus te verleggen van het managen naar het voorkomen van ziekte.

De mate van jouw gezondheid ligt voor een deel in jouw handen.

Je zult dus veranderingen moeten aanbrengen in je denken, doen en laten. Daarbij is het belangrijk dat je vanuit een overtuiging kunt handelen. De vraag is echter, vanuit welke overtuiging vind jij de kracht om jouw focus te verleggen van het managen van ziekte naar het voorkomen van ziekte. De juiste overtuiging geeft kracht om te veranderen, maar de verkeerde overtuiging kan je zelfs beperken in jouw doen en laten.

Binnen VanBitterNaarZoet werken wij vanuit de christelijke levensovertuiging en bieden diensten aan die tot stand gekomen zijn door ons te laten inspireren door het Woord van God. Wij geloven dat Hij onze Maker en Geneesheer is.

Dus wie anders dan Hij weet wat goed voor ons is?

 Onze kijk op de weg naar een gezonde manier van leven willen we graag breed uitdragen, omdat we ieder een gezond leven gunnen. We zullen aan dat doel werken door:

Presentaties te verzorgen die het publiek van VBNZ voeden met het verlangen naar de God van de Bijbel. Deze God is onze Maker en het is Zijn verlangen dat het ons goed gaat. Daarom doet Hij ons in Zijn Woord vele beloften. Soms is genezing een wonder, maar genezing is in elk geval een belofte van God. Na elke presentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook kan men kennis nemen van de diensten van VBNZ.   

Workshops te geven, waarin aandacht zal zijn voor verdieping van kennis, het opdoen van nieuwe ideeën en het oefenen van praktijksituaties. De deelnemers leren van elkaar door bewust ingebrachte interactiviteit. De workshops kunnen ook worden aangepast om te gebruiken in de zakelijke markt met de titel “Gezonde organisatie met gezonde medewerkers”. Alle activiteiten zullen er op gericht zijn dat er een gezonde balans bestaat tussen de drie aspecten van het mens-zijn, namelijk lichaam, ziel en geest. De is een breed aandachtsgebied en dat betekent dat er vele verschillende seminars en workshops gegeven kunnen worden.

In bijzondere gevallen bestaat de mogelijkheid tot individuele coaching. En als het allemaal gaat lopen zoals ik het in gedachten heb wil ik ook nog graag een community opzetten en eventueel een webshop laten ontstaan.  

De aangeboden diensten en adviezen van VanBitterNaarZoet zijn er op gericht te  helpen om te komen tot:

  • een helder zicht op de huidige manier van leven en het ontwikkelen van de  overtuiging dat er iets moet veranderen.
  • het regelmatig komen in de stilte om in deze hectische wereld toch weloverwogen keuzes te maken.
  • gezonde leef-, eet- en drinkgewoonten
  • voldoende lichaamsbeweging die ook nog eens bij je past.