Achtergrond

VanBitterNaarZoet is een initiatief van Willem A. de Wit.

Voor jouw beeldvorming.

Het initiatief om VanBitterNaarZoet op te zetten is de vrucht van mijn spirituele reis door het leven. Voor jouw beeldvorming zal ik een beknopte inkijk geven op mijn (spirituele) reis door het leven.  Ik probeer als christen te leven. Daarom is bij alles wat ik doe is de Bijbel, het Woord van God, mijn inspiratiebron. Ik ben gefascineerd door het verschijnsel “Goddelijke genezing” en ben al jaren bezig mijn deskundigheid op dat gebied te laten groeien. Ik geloof inmiddels, dat het ultieme verlangen van God niet is om ons te genezen, maar dat wij leven in gezondheid.

De rode draad in mijn leven.

Het zoeken naar antwoorden op levens-/zingevingsvragen heeft altijd als een rode draad door mijn leven gelopen. Die zoektocht heeft mij via diverse levensbeschouwingen, uiteindelijk weer bij God gebracht.

Fascinatie voor Goddelijke genezing.

Na mijn wedergeboorte in 1995 ontstond er al snel een fascinatie voor “Goddelijke genezing”. Want ook voor mij persoonlijk staat gezondheid hoog op mijn prioriteitenlijst. Ondanks het feit dat er in mijn directe omgeving een aantal mensen op gelovig gebed zijn genezen van ernstige ziekten, bleef voor het merendeel van de mensen waarvoor werd gebeden genezing uit. Dat vraagt natuurlijk om nader onderzoek.

God onze Heelmeester.

Het is natuurlijk fascinerend als je gelooft dat God onze Heelmeester is en dat het Zijn wil is, dat het ons wel gaat naar lichaam, ziel en geest en er vervolgens maar relatief weinig mensen in geloof, of op gebed tot genezing komen. Mijn persoonlijke fascinatie werd alleen maar groter toen ik zelf geplaagd werd door diabetes en hoge bloeddruk. Ondanks een aantal profetieën die ik mocht ontvangen over mijn genezing, bleef deze uit. Heel frustrerend! Uiteindelijk heeft het nog jaren geduurd voordat ik tot diepere inzichten kwam wat betreft “Goddelijke genezing”.

Geheel nieuwe inzichten.

Aan die diepere inzichten heeft het boek “Een meer dan Voortreffelijke Weg” van Henry W. Wright enorm bijgedragen. Het lezen en verdere studie over Goddelijke genezing bracht mij tot geheel nieuwe inzichten. Voor het lezen van dat boek sprak ik vaak over genezing als zijnde een wonder van God. Nu zie ik genezing van de gelovige niet als een wonder maar als een belofte.

Gebrek aan kennis.

Mij heeft de Heilige Geest duidelijk inzicht gegeven, dat genezing alles te maken heeft met gehoorzaamheid aan God en een leven naar Zijn wil. Het gebrek aan deze kennis bij mij, heeft mijn genezing van diabetes en hoge bloeddruk lang in de weg gestaan. Pas toen ik begreep dat God mij die genezing wilde geven, zag ik in dat ik mijn gehele levensstijl moest aanpassen.

Al mijn verzamelde kennis, inzichten en ervaringen van de afgelopen jaren wil ik graag met jouw delen, zodat ook jij mag ervaren hoe groot onze Schepper is.