Het VanBitterNaarZoet Leefstijltraject helpt je op weg naar een gezonde leefstijl

Wij geloven absoluut, dat je ziekte buiten de deur kunt houden, door jouw verantwoordelijkheid te nemen en te werken aan een gezonde manier van leven.

Praktisch bruikbare training

De training is zo opgebouwd, dat handvatten worden aangereikt om een fundament te leggen voor een gezonde manier van leven.

Prikkelende uitdagingen

De trainingen zullen ondersteund worden met prikkelende uitdagingen. Uitdagingen die jou helpen je de vergaarde kennis eigen te maken. Wat je leert wordt op die manier jouw natuur.

Hoogwaardige training

De training bestaat uit 6 cursussen. Elke maand krijg je toegang tot een volgende cursus. Een cursus bestaat uit theorie, aangevuld met boeiende video's.

Nieuwe trajecten in ontwikkeling

Om op weg te kunnen gaan naar een gezondere manier van leven, is het belangrijk antwoorden te vinden op vragen naar het wezen van de mens en het menselijk bestaan. Antwoorden op deze vragen kunnen worden gezocht vanuit diverse levensovertuigingen.

Binnen VanBitterNaarZoet kijken wij naar dit vraagstuk vanuit de christelijke levensovertuiging en daarom beperken wij ons voor de beantwoording van vragen tot datgene wat het Woord van God daarover zegt.

Wij geloven niet in allerlei trendgevoelige gezondheidsprogramma’s. Ze leiden vaak niet tot blijvende resultaten. Voor een blijvend resultaat is het belangrijk dat jij er van overtuigd raakt, dat jij jouw leefgewoonten moet zien om te buigen naar een gezonde manier van leven. Een gezonde manier van leven houdt in dat er aandacht zal moeten zijn voor de aspecten die ons tot mens maken. Die aspecten zijn niet van elkaar te scheiden. Maar gelukkig kunnen we ze wel onderscheiden.

De aspecten die je tot mens maken

Lichaam

  • Het lichaam is het zintuiglijk waarneembare en tastbare aspect van jouw mens-zijn. Dat tastbare lichaam is vergankelijk en moet daarom goed worden onderhouden. Daarbij kun je denken aan voeding, beweging en hygiëne.   

Ziel

  • De ziel vormt samen met het lichaam een functionele eenheid. Onder het zielsaspect mag je het geheel van jouw denken, willen, voelen en handelen verstaan. Dat denken, willen, voelen en handelen moet dus zo gevoed worden dat jij uiteindelijk op weg kunt naar een gezonde manier van leven. 

Geest

  • Door het hebben van een geest is de mens niet slechts een individu zoals elk dier dat ook is, maar een geestelijk (op religie aangelegde) persoon. Daarom spreken we wel van een ”ingeschapen Godskennis”. Lichaam en ziel zijn sterfelijk, de geest is dat niet.

Met het door ons ontwikkelde Leefstijltraject werk je aan een gezonde manier van leven

Wij, Willem en Evelien de Wit, hebben onze in jaren vergaarde kennis, de verkregen inzichten en rijke levenservaring gestoken in de ontwikkelinfg van het VanBitterNaarZoet Leefstijltraject.
Meer over ons vind je onder de knop Over Ons

Willem en Evelien de Wit - Initiatiefnemers

Kennis is altijd het fundament onder succesvolle verandering. De kennis die jij nodig hebt om een goed fundament te leggen voor een blijvend gezonde manier van leven hebben wij samengepakt in het VanBitterNaarZoet Leefstijltraject.

Op je levensweg kom je van alles tegen dat uiteindelijk tot bouwsteen kan dienen voor je levenservaring.  Al die gebeurtenissen sla je op in je geheugen. Dit proces van opbouwen begint al voor je geboren bent. Als je gedurende je levensweg herhaaldelijk dingen op dezelfde manier doet wordt iets een gewoonte of een gedragspatroon. 

Als je in geloof keuzes maakt, kun je er zeker van zijn, dat je te maken krijgt met verleiding, tegenslag en andere zaken die je van de gemaakte keuzes kunnen afleiden.

God heeft ons aan elkaar gegeven om te ontdekken hoe leven in geloof er toe doet en daarom ook aantrekkelijk kan zijn voor ieder die gelooft. In welke vorm dan ook.  

Scroll naar top